SAM Security, spol. s r.o.

Je soukromá bezpečnostní služba, založená před více než 20 lety. Hlavním cílem zakladatelů bylo vytvořit firmu, která by byla schopna poskytovat komplexní služby ochrany osob a majetku v severních čechách. Stěžejním programem společnosti se stala ochrana objektů prostřednictvím pultu centrální ochrany a postupně byly služby doplněny o fyzické ostrahy,montáže kamerových systémů, úklidové služby a další činnosti.

Historie

Po uplynulých více než 20 letech činnosti lze konstatovat, že záměr zakladatelů se podařilo naplnit. Společnost v současné době poskytuje služby stovkám klientů. Má vybudovánu stabilní organizační strukturu, moderní materiálně technické zázemí a také zkušenosti.Jelikož je společnost v klubu ČKBS tak úzce spolupracuje s několika dalšímy firmami, působícími v oblastech zabezpečovací a výpočetní techniky, sítí, telekomunikací, kamerových monitorovacích systémů a úklidu. Tato spolupráce jí, společně s vlastním potenciálem, umožňuje nabídnout technicky i ekonomicky přijatelná řešení pro jednotlivce, malé a střední podnikatele i velké firmy.

Lokalita

Společnost profiluje svoji působnost výhradně do Ústeckého regionu Prahy a okolí . Z hlediska územní působnosti má zřízeny dvě samostatné divize, a to v Praze a v Teplicích, kde se nachází HLAVNÍ POBOČKA, prostřednictvím NÍŽ je zajišťováno systémové poskytování celého komplexu bezpečnostních služeb.

Fyzická ochrana

Fyzickou ostrahu, tím se rozumí fyzické obsazení pracovních míst vedoucích směn, strážných, recepčních a výkon požadovaných činností a prací ve smyslu specifikace činností ostrahy zajistí Agentura SAM Security spol.s r.o.

Forma střežení

vychází z požadavků, které stanoví zákazník pro konkrétní střežený objekt. Pro výkon služby jsou zaměstnanci společnosti vybaveni služební uniformou nebo společenským oděvem. Dále jsou vybaveni základními donucovacími prostředky a na přání zákazníka je služba vykonávána psovody se služebními psy.

Fyzická ostraha je zaměřena

na ochranu majetku objednatele před rozkrádáním a poškozováním, na ochranu zdraví a života zaměstnanců objednatele i ostatních osob zdržujících se v jeho objektech, zamezení vniknutí nepovolaných osob do střežených objektů zabránění a minimalizaci škod vlivem mimořádných událostí.

Při fyzické ostraze jsou vykonávány zejména tyto základní činnosti

 • Ostraha v prostorech vstupu a vjezdu, kontrola oprávněnosti vstupu osob a vjezdu vozidel, vynášeného a vyváženého materiálu.
 • Ostraha objektu proti neoprávněnému vniknutí do objektu, odcizení majetku klienta a jeho poškození.
 • Ochrana přítomných osob a vnitřní bezpečnosti včetně dodržování veřejného pořádku v prostorách s přístupem veřejnosti.
 • Chránění a střežení majetku klienta režimem pochůzkové činnosti, vyhledávání latentní kriminality.
 • Monitoring nainstalovaných bezpečnostních zařízení (EZS, EPS, kamerový systém) a kontrolních systémů technologií.
 • Činnost ohlašovny požáru.
 • Zásahy na ochranu majetku a osob a proti narušitelům pořádku.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních opatření jako prevence proti vzniku požáru a ostatních havárií.
 • Zajišťování součinnosti s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou službou a havarijními službami podle dohodnutých pravidel.

Služby PCO

Ochrana objektů formou dálkového dohledu (prostřednictvím pultu centrální ochrany - PCO)

Služba dálkového dohledu patří mezi ekonomicky nejvýhodnější a přitom vysoce účinné prvky systému zajišťování bezpečnosti objektů. Je založena na nepřetržitém technickém monitorování prostor nebo funkcí, bezpečném přenosu zpráv na monitorovací centrum, kde jsou vyhodnocovány a v případě zjištění odchylky od běžného stavu je iniciováno přiměřené opatření – výjezd mobilní hlídky, předání informace určené osobě, zajištění technického servisu, atd.

Přenos signálů na PCO zajišťujeme všemi v současné době dostupnými komunikačními způsoby (telefonními linkami, radiovysílači, GSM a GPRS pásmy, internetem, atd.).

V rámci ochrany objektů prostřednictvím mobilních výjezdových skupin poskytujeme další velmi účinné služby:

 • Patrolovací služby – pravidelné nebo nepravidelné kontroly objektu, využívané zejména ke kontrole venkovních, technicky obtížně zajistitelných, prostor
 • Dostřežování objektů s poškozenými či nezajištěnými vstupy
 • Dovozy odpovědných osob k zajištění objektu nebo odstranění závady

Další služby pro Vaší spokojenost

Uklidové služby

Firma SAM Security spol.s r.o. vám dále nabízí služby v oblasti úklidového servisu. Tyto služby nabízíme spíše jako doplňkové k hlavní činnosti, kterou je ostraha objektů. Provádíme úklid kanceláří a správních budov, doplňování hygienických prostředků, úklid sociálních zařízení, šaten, menších provozů, atd. Úklidové služby můžeme provádět formou dodání proškolené a ochrannými pracovními pomůckami vybavené pracovní síly, kdy zákazník sám řeší otázky spotřeby množství a kvality čistících a úklidových prostředků. Nebo po dohodě se zákazníkem zabezpečíme kompletní úklidový servis.

Údržba zeleně

Chodíte kolem sekačky po špičkách v obavě, že si odkašle a chytne Vás kabelem za límec? Derete se dvoumetrovou travou kolem Vašeho letního sídla? Divíte se, že je tráva jinde zelenější? Řešení máte.Stačí kontaktovat firmu SAM Security spol.s r.o.

Ceník služeb

Ceny ostrahy vycházejí vždy z konkrétní situace a jsou závislé na několika okolnostech, zejména na:

 • stupni rizikovosti poskytované služby
 • na charakteru objektu, v němž jsou realizovány,
 • na možnosti jeho zařazení do systému ostrahy objektů,
 • na množství poskytovaných služeb pro jednotlivého klienta,
 • na náročnosti poskytované služby a z ní vyplývajících požadavků na kvalifikaci pracovníka,
 • na operativní situaci v místě,
 • na kvalitě celkového zabezpečení objektu,
 • kvalitě použitých technických prvků a podobně.
Služba Cena
Ostraha jedním strážným 100 až 150 Kč za hodinu
Služby PCO rodinné domy * 350 až 500 Kč
Služby PCO komerční objekty * 700 Kč
Realizace kamerového systému Po telefonické dohodě
Uklidové služby Po telefonické dohodě
Údržba zeleně Po telefonické dohodě
Stavební činnost Po telefonické dohodě
* Pro realizaci připojení k PCO, je potřeba pořídit GSM vysílač v ceně 4000 Kč.
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Náhradní plnění

Na naše služby po dohodě poskytujeme náhradní plnění

Všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci musí povinně zaměstnávat určitý podíl zdravotně postižených spoluobčanů. Konkrétní podíl zaměstnávání OZP činí 4 %. Náhradní plnění v roce 2013 ani 2014 nezaznamenalo se strany státu žádné významné změny. Stále tedy platí zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81, s novelou k 1. 1. 2012.

Povinný podíl může být splněn formou náhradního plnění, ovšem pouze od legitimních dodavatelů. Oprávněný dodavatel náhradního plnění musí mít potvrzení, že zaměstnává více než 50% podíl OZP k celkovému počtu zaměstnanců.

Zaměstnávání OZP je dané zákonem

Stát vyžaduje plnění povinného podílu, aby podpořil zaměstnávání OZP. Jedná se o dobrou a společensky zodpovědnou záležitost. Ne každý zaměstnavatel má ale možnost vytvořit vhodná místa nebo najít zaměstnance s potřebnou kvalifikací. V takovém případě stát nabízí další možnosti.

Způsoby plnění povinného podílu pro rok 2015

Vybrat si můžete některý z nich, případně je kombinovat, abyste dosáhli potřebné výše. Konkrétně lze povinný podíl splnit takto:

 • Přímé zaměstnání zdravotně postižených osob v odpovídajícím počtu pro 4 %.
 • Náhradní plnění: odběr služeb nebo produktů nebo zadání zakázek firmám, zaměstnávajícím nadpoloviční počet OZP.
 • Odvod peněz do státní kasy: Bez užitku zaplatíte 2,5x průměrnou měsíční mzdu krát počet OZP, odpovídající podílu 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Náhradní plnění 2015 Vám usnadní zodpovědný poskytovatel, vyřeší za Vás veškerou administrativu. Zákon ukládá vykázat povinnou dokumentaci k náhradnímu plnění na příslušném úřadě práce do 15. února následujícího roku (tedy do 15. 2. 2016).

Podporujeme zdravotně postižené spoluobčany

Zdravotně postižení lidé to rozhodně nemají lehké a je dobře, je stát podporuje jejich zaměstnávání. Existuje mnoho oborů, kde se mohou uplatnit stejně úspěšně, ne-li lépe než zdraví lidé. Více totiž oceňují možnost pracovat a seberealizovat se.

Uplatnit se mohou například v činnostech pro bezpečnostní služby nebo úklidový servis. Bezpečnostní agentury se zaměřují na zaměstnávání invalidních důchodců na pozicích jako je dispečink, dohledové centrum, případně recepce, samozřejmě v závislosti na jejich možnostech a kvalifikaci. Ve zmíněných oborech se najde také důstojná práce pro ZTP (zvlášť těžké postižení), bezpečnostní a úklidové agentury s tím mají dlouholeté zkušenosti.

Proč zvolit náhradní plnění?

Protože náhradní plnění šetří nervy, čas a hlavně peníze. Podpoříte zaměstnávání zdravotně postižených a firmě zajistíte potřebné služby nebo výrobky. Většina firem nechce nevýhodně platit přímo státní kase a už vůbec nechce platit pokutu za neplnění povinného podílu.

Pro náhradní plnění 2015 doporučujeme strategicky využít služby renomovaných bezpečnostních a úklidových agentur. Pomohou Vám optimalizovat náklady, se vším Vám poradí, vyřídí veškeré papírování a navíc ručí za kvalitu svých služeb.

Kontakty

Adresa

SAM Security
Bohosudovská 21
415 10 Teplice 10 - Sobedruhy

Telefon

+420 417 56 56 56
+420 474 549 822

Mobil

+420 777 300 390
+420 777 300 380

E-mail

samtce@volny.cz